България

Позиция на Министерство на земеделието и храните относно действията на ДЛС „Искър“

   Във връзка със събаряне на постройка на територията на Държавно ловно стопанство „Искър“ Ви уведомяваме, че Министерство на земеделието и храните и неговите структури – Югозападно държавно предприятие и Държавно ловно стопанство „Искър“ оказват пълно съдействие за изпълнението на влязлото в сила съдебно решение.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest