България

Подготовка за въвеждане на еврото, многоканален достъп до спешния телефон 112, мерки за пътна безопасност и облекчения за бизнеса са част от законодателните предложения на служебния кабинет

Общо 14 законопроекта е внесло служебното правителство в Народното събрание в рамките на мандата си от началото на месец април досега.

Сред текстовете, предложени от кабинета, са ключови стъпки за въвеждане на еврото, както и промени в полза на пътната безопасност и облекчения за бизнеса.

През месец юни Министерският съвет одобри и внесе в парламента Закона за въвеждане на еврото в Република България. Приемането на този закон е с огромно значение за практическата подготовка за присъединяване на страната ни към еврозоната, което е и сред основните приоритети на служебното правителство. Той е основен фактор за гладкото и безпроблемно въвеждане на еврото. Колкото по-скоро се приеме законът, толкова по-голяма предвидимост ще се даде на гражданите, бизнеса и администрацията по отношение на техническите аспекти от подготовката за еврото.

Законопроектът определя принципа за защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро. С него се уреждат и правилата за превалутиране и закръгляване, въвежда се период за двойно обозначаване на цените на стоки и услуги, както и на двойно обращение на двете валути, за да се гарантира високо ниво на прозрачност на процеса и да се създаде възможност за адаптация на обществото. Същевременно се регламентира и процедурата по разпространение на новата валута и обмяната на банкноти и монети от левове в евро.

Приемането на Закона за въвеждане на еврото в Република България ще спомогне за готовността на страната ни да стане пълноправен член на еврозоната, с което България ще получи глас при формирането на всички важни решения.

Служебното правителство предложи важни промени в Закона за движението по пътищата, които предвиждат да се намали максимално разрешената скорост от 140 на 130 км в час. За следенето на скоростта в бъдеще се планира да бъдат използвани и камерите на ТОЛ-управлението. Високата скорост е една от причините за тежки ПТП, а намалението й би способствало за ограничаване на травматизма. Със законопроекта се регламентира и конкретно задължение към стопаните на пътя с оглед подобряване на организация на движението след строително-ремонтни дейности. Това означава, че те ще бъдат задължени своевременно да отстраняват временни пътни знаци, както и да заменят увредените знаци.

По-добро взаимодействие между институциите и видовете комуникационни канали, с които гражданите ще достъпват телефон 112, се осигуряват чрез предложените промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. С текстовете се въвеждат нови комуникации за предаване на информация към спешния телефон, като глас, видео, текст в реално време. Целта е да се осигури качествена европейска услуга за оказване съдействие на гражданите при необходимост от помощ и повишаване обхвата на предоставяната услуга в съответствие с напредъка и развитието на новите технологии. Това ще осигури и равностоен достъп на хората с увреждания. Същевременно ще се преодолеят пречките в комуникацията между центровете 112, службите за спешно реагиране и екипите на мястото на инцидента. 

Предложените промени в Търговския закон засягат от една страна създаването условия за бърза ликвидация на дружествата. Целта е да се облекчат редът и условията за прекратяване на бизнеса най-вече на малки и микро предприятия, които са преобладаващи у нас. Както условията за започване на бизнес, така и тези за прекратяване са сред най-важните условия за насърчаване на инвестициите у нас. От друга страна се предвижда създаването на условия за презгранични преобразувания – сливане и разделяне на дружества от различни държави членки на ЕС, а също и за преместване на дейността и седалището на дружество от една държава членка в друга държава членка на ЕС. Това ще насърчи както развитието на вътрешния пазар на ЕС и свободата на установяване, така и инвестициите у нас, а също и ще отвори нови пазари на българските дружества в ЕС. 

Паралелно с внесените законопроекти, продължава подготовката и на други законопроекти, включително Законопроектът за несъстоятелност на физическите лица. Т.нар. „Закон за вечния длъжник“ предлага правна уредба на производството по несъстоятелност на физическите лица, което включва погасителен план, ликвидация на имуществото, както и производство по несъстоятелност при липса на доходи и имущество на физическите лица.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest