По отношение чистотата на въздуха

По повод изнесени в медиите публикации, базирани на данни от Евростат, че въздухът в България е най-мръсен в Европа по показател ФПЧ2.5, обръщаме внимание, че стойностите са от 2019 година, по време на управлението на предходното правителство.

Въпреки че средногодишната концентрация на ФПЧ2,5 (PM2,5) в градските райони на ЕС през 2019 г. постепенно намалява до 12,6 μg/m3, най-замърсен е бил въздухът у нас (19,6 μg/m3) и Полша (19,3 μg/m3), следвани от Румъния (16,4 μg/m3) и Хърватия (16,0 μg/m3).

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_50/default/table?lang=en

Pin It on Pinterest