„Пиринпласт“ АД дарява безвъзмездно 5000 контейнери за съхранение на опасни болнични отпадъци

Българският производител „Пиринпласт“ АД, град Гоце Делчев, чрез Министерство на околната среда и водите дарява 5000 контейнери за еднократна употреба за съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци.

Дарението ще бъде разпределено през Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) във връзка с мерките, които се предприемат от МОСВ в условията на извънредно положение между болнични заведения, в които се лекуват заразени с КОВИД 19 както следва:

  • 1000 броя на Военномедицинска академия
  • 500 броя за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
  • 500 броя за болница „Майчин дом“
  • 1000 броя за ПУДООС
  • 500 броя за Медицински институт на МВР
  • 500 броя за УМБАЛ „Пирогов“
  • 1000 броя на болници, базирани в Източна България

„Пиринпласт“ АД, което е базирано в град Гоце Делчев изнася продуктите си в редица европейски страни, сред които Италия и Франция. Контейнерите за опасни болнични отпадъци са сертифицирани съгласно ADR – опасни вещества.

Представяне на медицински контейнери „Пиринпласт“ АД

Сертификат СРР 22

Сертификат СРР 40

Сертификат СРР 50

Сертификат СРР 60

Сертификат CS 60 – 11.07.2018

Pin It on Pinterest