Петя Аврамова: Караниколов ще придобие язовир „Бели Искър“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова отговаря на въпроси на Илиана Беновска и други медии след заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране във връзка с водната криза в Перник от 20 януари 2020 г.

Петя Аврамова: Министърът на икономиката Емил Караниколов ще подготви доклад, с който да бъде внесено предложението в СОС, както и ще подготви документи за вземане на решение на Министерски съвет.

Илиана Беновска: Това ще стане ли тази сряда на Министерски съвет?

Петя Аврамова: Не, мисля, че тази сряда няма да може да стане, но се готвят документите, очаква се да бъде финализиран готвения към момента проект, така че да се видят окончателните данни от проекта и докладът да бъде максимално прецизен. Към момента се задават много въпроси относно това какъв ще бъде проектът, дали той по някакъв начин ще повлияе на водоподаването в София. Категорично искам да заявя, че техническото предложение, което се разглежда в момента като най-целесъобразно и възможно за изпълнение, така че в максимално кратки срокове да направим връзка от водосбора на „Белмекен“, който да бъде пренасочен към „Бели Искър“ и оттам през помпена станция на Мало Бучино да бъде прехвърлен към водопроводната мрежа на Перник, като трябва да бъде изграден 13,5 километра водопровод до Перник. По никакъв начин няма да бъде засегнато водоснабдяването на София, в момента в язовир „Искър“ има 460 милиона кубически метра вода. 140 милиона кубически метра от язовир „Искър“ ползва София, така че сами може да сметнете, че има за години напред без да се смята притокът в язовира. Язовир „Бели Искър“ се ползва за 20% от територията на София като водоизточник. Поддържа се непълен, държи се на ниво, което е определено от държавната инспекция за технически надзор, така че има възможност от „Бели Искър“ да се подават 300 литра в секунда за Перник, така че да бъде осигурено водоподаването в режим, какъвто е в момента.

Илиана Беновска: Току що от БСП заявиха, че ще приемат предложението и ще го подкрепят, ако там фигурират недвусмислени и ясни гаранции, че ерозиралата стена на язовир „Бели Искър“ ще бъде ремонтирана или самият язовир ще се пълни до нивото на допустимостта, за да не се получи авария. Какво мислите по този въпрос, какво трябва да се направи и в какъв срок?

Петя Аврамова: И в момента язовир „Бели Искър“ се пълни до ниво, което е определено и лимитирано от Държавната инспекция за технически надзор. Това ниво се следи от концесионера „Софийска вода“, така че бяха представени и начините, по които се контролира цялата мрежа на София с технически средства, следят се нива, следят се дебити във всички клонове на мрежата, както и в язовирите, така че това ниво не се превишава. Самият язовир, като концесионер „Софийска вода“ ползва водата от язовира, иначе той е държавна собственост към областния управител на София област, който тези дни, доколкото разбрах от министъра на икономиката ще бъде прехвърлен както много други язовири, има такова решение на МС за отдаването на държавна консолидационна компания, която да извърши ремонт на язовирната стена. Така че такова решение има от 2018 г. на МС, чисто документално областният управител трябва да прехвърли язовира, за да може да се направи ремонт на язовирната стена.

Илиана Беновска: Кой е патримониумът на тази компания, кое министерство?

Петя Аврамова: Министерство на икономиката. Министество на икономиката чрез държавното дружество „Монтажи“ вече е започнало подготовка успоредно с изработването на проекта за търсене и събиране на оферти за доставка както на тръби, така и на помпени агрегати, всичко, което е необходимо, за да не се губи време след приемането на проекта и да започне реално строителството.

Медия: Кога може да започне реално строителството?

Петя Аврамова: Нашето желание е максимално бързо, всички, затова сме днес тук, да отговорим на всички въпроси, които имат софийските общински съветници.

Илиана Беновска: Колко бързо?

Петя Аврамова: Така че колкото се може по-бързо да се вземе информирано решение. Нашето желание е тази седмица да бъдат подготвени всички процедури, ако е възможно да се свика СОС на извънредно заседание.

Илиана Беновска: Но Вие казахте, че в сряда няма да има решение на МС? Това казахте току що!

Медия: Кога МС ще направи официално предложение?

Петя Аврамова: Официалното предложение ще дойде от министъра на икономиката.

Илиана Беновска: А няма да е решение на МС, сигурна ли сте?

Петя Аврамова: От министъра на икономиката предложение за вземане на решение.

Илиана Беновска: Не трябва ли да е утвърдено от МС?

Петя Аврамова: Ако СОС не одобри, има ли смисъл МС да взима решение?

Илиана Беновска: Но Фандъкова каза, че то ще е предложение на МС!

Петя Аврамова: Да, то ще бъде прието като решение на МС, защото трябва да бъде финансиран този проект. Но ние трябва да получим съгласието на СОС, за да продължим процедурата за изграждането на този водопровод. Раздчетите, които са направени при този приток и отток в язовира, сега се движи около 100 литра в секунда притока и между 250 и 300 литра в секунда е оттока. По тези разчети ВиК Перник смята, че два месеца може да издържи. Това са месеците, в които ние трябва да направим всичко възможно да изградим връзката с мрежата на София, така че през язовир „Бели Искър“ и транзитно през мрежата на София да можем да подадем вода.

Pin It on Pinterest