България

Първо заседание на Националния оперативен щаб за подпомагане на граждани на Украйна, получили временна закрила в България

В МВР се състоя първото заседание на Националния оперативен щаб за подпомагане на граждани на Украйна, получили  временна закрила  в България, създаден с решение на МС от края на април тази година.

В състава на щаба, ръководен от министъра на вътрешните работи Калин Стоянов са включени  представители на МС, МВР, министерствата на финансите, на образованието и науката, на здравеопазването , на труда и социалната политика, на електронното управление, на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция за бежанците, Българския червен кръст, Националното сдружение на общините, други институции и самостоятелни структури към съответните ведомства.  На заседанието бяха обсъдени организацията и правилата за дейност на щаба, както и нормативната уредба – национална и на ЕС, свързана с пребиваването в страната на ползващи временна закрила граждани на Украйна. Експерти от няколко ведомства приеха решения за съгласуване на  процедурите за действие при различни конкретни случаи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest