Парламентът задължи социалния министър да разработи проект на закон за промени в КСО

Народното събрание задължи министъра на труда и социалната политика да разработи проект на закон за промени в Кодекса за социалното осигуряване, с които да се регламентира фазата на изплащане на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Това стана с гласувания проект на решение, предложен от ГЕРБ, с който се задължава министърът да предприеме необходимите действия за изготвяне на въпросните промени, които следва да бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание в срок до 31 декември 2020 г. Проектът на решение бе гласуван със 103 гласа „за“, без против и 49 – „въздържал се“.

Гласуваният проект на решение е по внесеното от левицата питане към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.

Депутатите от мнозинството отхвърлиха предложения от „БСП за България“ проект на решение с 56 гласа „за“, 78 – „против“ и 15 – „въздържал се“. В него се предвиждаше министърът на труда и социалната политика да изготви цялостна визия в краткосрочен и дългосрочен план за пенсионната политика и реформи в контекста на осигуряването на адекватни доходи за хората в напреднала възраст, в условия на гарантиране на финансовата устойчивост в пенсионната система.

Pin It on Pinterest