Парламентът наложи мораториум върху концесии, сделки с недвижими имоти и назначения до избора на нов кабинет или служебно правителство

Парламентът наложи мораториум върху определени действия на държавните органи до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство.

Решението беше взето единодушно със 151 гласа „за“. От ГЕРБ-СДС не участваха в гласуването, защото според тях решението е противоконституционно.

Депутатите наложиха мораториум върху възлагането на концесии, включително определяне на концесионно възнаграждение и предоставянето на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства. Забраната включва също поемането и предоставянето на  държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг, както и правенето на промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и избора или назначаването на други управителни или контролни органи.

Мораториумът засяга също извършването на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество, включително на държавните лечебни заведения за болнична помощ, избора или назначаването на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и назначенията в държавната администрация.

Двата проекта за решение, внесени от Корнелия Нинова /“БСП за България“/ и от Мая Манолова /“Изправи се! Мутри вън“/, бяха обединени в един.

Със 165 гласа „за“, трима „против“ и трима „въздържал се“ парламентът реши Великденска ваканция на Народното събрание тази година да бъде отменена. Предложението е на ПГ „Има такъв народ“.

Pin It on Pinterest