Атанас Пеканов: Увеличаваме парите за образование и здравеопазване в ревизираната версия на Плана за възстановяване и устойчивост

Ревизираният План за възстановяване и устойчивост на България включва 11 нови проекта и 7 нови реформи, срещу които страната ни

Прочетете повече

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. Промените касаят дирекции „Промоция на

Прочетете повече

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол

Прочетете повече

Председателят на Държавна агенция „Електронно управление” е определен за национален орган за сертифициране на киберсигурността

Със свое решение правителството определи председателя на Държавна агенция ,,Електронно управление” за национален орган за сертифициране на киберсигурността. Решението бе

Прочетете повече

Правителството одобри програмата с приоритетните за България теми и досиета по време на Словенското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Словенското

Прочетете повече

Правителството одобри отчет на програмата с приоритетите на България по време на Португалското председателство на Съвета на ЕС

Министерският съвет прие Отчет на Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Португалското председателство на

Прочетете повече

Pin It on Pinterest