Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и

Прочетете повече

Удължава се извънредната епидемична обстановка, считано от 1 август 2021 г. до 31 август 2021 г.

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 август 2021 г. до 31

Прочетете повече

МС предлага на парламента да ратифицира споразумение между швейцарски технологични институти, СУ „Св. Климент Охридски“ и българското правителство

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумение между Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, Швейцарския федерален политехнически институт

Прочетете повече

Pin It on Pinterest