131 лечебни заведения ще бъдат включени в проектното предложение на МЗ по процедурата BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“

Министерството на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за

Прочетете повече

Илияна Йотова: Петко и Пенчо Славейкови ни дадоха в ръцете оръжието на познанието и културата

Да сме непримирими към малограмотните, някои от които дори претендират да управляват България, призова вицепрезидентът на Националните Славейкови празници в

Прочетете повече

Pin It on Pinterest