Правителството одобри допълнителни 15 991 751 лева за възстановяване на преходни остатъци на държавните училища

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН)

Прочетете повече

До 2025 г. с европейски средства ще бъде осигурена свързаност от пето поколение по ключовите транспортни коридори в България

До 2025 г. ще бъде осигурена свързаност от пето поколение по ключови транспортни коридори и ще бъде подобрено интернет на

Прочетете повече

Кабинетът предостави за управление на Държавния авиационен оператор имоти – публична държавна собственост

Кабинетът прие решение за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост, на Държавния авиационен оператор. Предоставят се три поземлени

Прочетете повече

Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София

Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София. До момента терминалът се

Прочетете повече

МС прие Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, правоприемник на Авиоотряд 28

Министерският съвет прие Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, правоприемник на Авиоотряд 28. С приетия Устройствен правилник се уреждат дейностите,

Прочетете повече

Pin It on Pinterest