Закрита е наказателната процедура за България по Директивата за наводненията

Днес Европейската комисия прие решение за закриване на наказателната процедура за неизпълнение на задълженията на България по Директивата за наводненията.

Прочетете повече

Зам.-министър Бурджев подписа дoговори за финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Община Бургас ще изгражда лодкостоянка за нуждите на рибарите от дребномащабния крайбрежен риболов със средства по Програмата за морско дело

Прочетете повече

Акад. Христо Белоев оглави Обществния съвет за развитие на висшето образование

Акад. Христо Белоев – заместник-председател на Съвета на ректорите и ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, оглави учредения днес Обществен

Прочетете повече

Зам.-министър Кръстев: Европейската детска гаранция е инструмент за устойчива подкрепа на ранното детско развитие

Европейската гаранция за детето е изключителен приоритет за Министерството на труда и социалната политика. В актуализираните национални цели по Европейския

Прочетете повече

Pin It on Pinterest