Приета е Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите и контрола над тях в ДАТО

Министерският съвет на Република България прие Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите

Прочетете повече

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия

Прочетете повече

Владислав Горанов: Aко този най-песимистичен сценарий в актуализацията на бюджета се състои, можем спокойно да излезем от 2020 г. без да орязваме допълнително разходите

„Това, което сме предложили в разходната част на бюджета и указанията, които дадохме към първостепенните разпоредители с бюджет, е да

Прочетете повече

Pin It on Pinterest