Отпускат се 5 462 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 5 462 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година.

Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Pin It on Pinterest