Отпускат се 20 млн. лв. за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014 – 2020 г.

Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 20 млн. лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ за 2020 г.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини с одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Разходите за ДДС на общините бенефициенти по европейските програми се финансират от националния бюджет.

Pin It on Pinterest