Отпускат се 12.2 млн. лв. за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. в общ размер до 12.2 млн. лв.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Pin It on Pinterest