Отнема се правото на управление на държавен имот от Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ в Смолян

Поради отпаднала необходимост се отнема правото на управление на имот -публична държавна собственост от Националната астрономическа обсерватория ,,Рожен“ към Института по астрономия на БАН. Имотът се намира в гр. Смолян, бул. „България“ № 14 и представлява офис със застроена площ 32 кв. м. Преминава в управление на областния управител на област Смолян.

Pin It on Pinterest