България

Открит урок в МОН от възпитаници на университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

СТУДЕНТИ СЪЗДАВАХА ЗАДАЧИ И УРОЦИ ЗА УЧЕНИЦИ В ОТКРИТА КЛАСНА СТАЯ НА МОН

Студенти и докторанти от университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас представиха в МОН как създават интерактивни задачи и образователни ресурси за ученици. Под ръководството на доц. д-р Красимира Димитрова работиха четири отбора от студенти в специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“.

Представянето е част от инициативата на министъра на образованието и науката Галин Цоков „Открита класна стая в МОН“, която цели да покаже, че съвременното образование може да се случва навсякъде. За първи път в нея се включват и представители на висшето образование.

„Първата открита студентска аудитория в МОН е свързана с подготовката на бъдещи учители, което е изключително важно за развитието на нашата образователна система“, каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. По думите му е от голямо значение да има креативност, интегралност на знанието, творчески подход при съставянето на уроците и на задачите. Той отбеляза, че когато на учителите им е интересно и умеят да работят в екип, тогава те ще могат да провокират любопитството на учениците и на децата и ще ги научат да работят заедно.

„Без студентите да преживеят в аудиторията създаването на уроци, без участието им в съставянето на въпросите и задачите, те няма как след това да мотивират децата и учениците, с които ще работят“, каза министърът. Той подчерта, че чрез съвременните технологии и използването на игрови технологии учениците могат да бъдат по-мотивирани в класната стая.

Представената практика беше свързана с прилагане на компетентностния подход в образованието и използването на иновативни технологии в процеса на преподаването и ученето, посочи доц. Димитрова. Така се създават интересни, забавни, но и с много висока педагогическа и съдържателна стойност за учениците ресурси. Тя отбеляза, че към Центъра по иновативни образователни технологии в техния университет е оборудвана зала по Националната програма на МОН „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, чрез която се насърчава ефективното използване на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката.

Студентите прилагаха различни технологии – програмируеми устройства BeeBot и Ozobot, платформата за виртуална и добавена реалност EON-XR. В хода на работата те интегрираха в нови уроци знания от областта на математиката, общество и природа, технологии.

Първият екип създаде енциклопедична задача по математика за 4. клас. Под игрова форма и работа в екип те трябваше да открият любопитна информация за най-голямото животно, най-високата сграда, най-скъпия сладолед и др. Имаше и задача, която е свързана с учебния предмет „Компютърно моделиране“. Студентите създадоха трасе за робот Озобот, който преминава точки по трасето, на което се поставя картина за съответния факт, който е получен при решаването на математическите задачи. Това се постига чрез програмиране с основните цветове, които означават различна команда за робота.

Работата на втория екип включваше енциклопедични задачи по математика за 4. клас, чрез които да открият интересни факти за Слънчевата система. Студентите създадоха образователни ресурси за виртуална и добавена реалност в платформата EON-XR. Те са оборудвани с очила за виртуална реалност, камера за заснемане на 360-градусови изображения и мобилно устройство, необходимо за използване на добавена реалност. С помощта на тези технологии, студентите създадоха виртуални преживявания за бъдещите си ученици. Мобилното устройство с приложение EON-XR за добавена реалност позволява те да видят 3D модели на планетите и други небесни тела, да ги разделят на различни елементи и виждат пластовете, да ги разглеждат от различни страни.

Третият екип също разработи енциклопедични задачи по математика, чрез които четвъртокласниците могат да открият интересни факти за богатата история и разнообразната география на страната ни. Тук те интегрираха събраната информация в интерактивна игра в платформата Kahoot. Играта включваше различни въпроси, свързани с историята и географията на България, които предизвикват любопитството и знанията на учениците. Те включиха в играта и експертите от МОН, които се надпреварваха със студентите по бързина и знания.

Тематични задачи за детската градина, вдъхновени от лятото, създаде четвъртият екип. Те също включваха математика с пчеличка, която трябва да премине през весел лабиринт със забавни картинки. Разработено бе табло, по което да се движи програмируемата пчела Beebot. Тази играчка трябва да бъде кодирана така, че да преминава през различни точки на таблото, изпълнявайки малки задачи и преодолявайки препятствия. С тази игра учителите създават умения у децата да се ориентират в пространството – напред, назад, встрани.

В края на практиката министър Цоков изрази увереност, че има много голяма добавена стойност от изпълнението на националните програми за подготовка на учители и на преподаватели, които подготвят бъдещи учители. Той поздрави студентите за това, че са избрали учителската професия и им подари фототипно издание на „Детинска мъдрост“ – първото ръководство за работа с деца, написано от Никола Живков през 1887 година. Министърът пожела на бъдещите учители да следват традициите в педагогиката, но и да бъдат отворени за новостите.

Проф. Цоков връчи на ръководителката им доц. Красимира Димитрова плакет на МОН за участието в инициативата и за резултатите, които постигат.

На открития урок присъстваха заместник-министрите на образованието и науката Емилия Лазарова, Таня Михайлова, Наталия Митева и акад. Николай Витанов, както и експерти от МОН.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest