Откриха обновената сграда на Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“

Заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов и директорът на Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ Борис Борисов откриха обновената сграда на учебното заведение.

Средствата за реконструкцията са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., чийто бенефициент е Министерството на младежта и спорта. Модернизацията е извършена в изпълнение на договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-3.001-0005-C03 от 27.02.2017 г. „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище „Ген. Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София“. В модернизацията на учебното заведение и общежитието са вложени 910 200 лв. 
    Проектът е насочен към подобряване на образователната инфраструктура, която има едновременно регионална и национална стойност. Освен значението си за областта спортното училище е неразделна част от националната система на физическото възпитание и спорта в България. Този тип училища са основни звена за подготовка на елитни спортисти и подобряването на условията в тях ще допринесе за създаване на привлекателна и безопасна среда за развитие на таланта на най-добрите състезатели в страната. 
    „Идеята на тази инвестиция е държавните спортни училища да станат по-привлекателни и с по-добри условия за спорт, за да може все повече деца да намират своето място тук, а това да се отрази на спортните постижения след години“, коментира зам.-министър Андонов. 
    Ремонтните дейности, извършени в училището, включват цялостна подмяна на отоплителната инсталация в учебната сграда и в единия от двата блока на общежитието, поставени са висок клас панелни радиатори, цирколационна електронна помпа, колектор – водосъбирател/водоразпределител и разширителен съд. Извършен е ремонт на покрива на учебната сграда и на двата блока на общежитието, подменени са всички воронки по покривите. Създадени са и условия за достъп до сградата на общежитието на хора с увреждания. 
    В спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ се обучават над 600 ученици, практикуващи над 15 вида спорт.

Pin It on Pinterest