Откриха годишна среща на Комитета на националните териториални командири

Заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов участва в откриването на годишната среща на Комитета на националните териториални командири. Събитието се провежда в периода 5 – 7 юни в хотел „Черно море“ във Варна. 


Вицеадмирал Ефтимов приветства участниците в срещата, като подчерта важността на поддръжката от страната домакин за успешното провеждане на всяко учение и операция. Той изтъкна подкрепата на висшето военно ръководство на Министерството на отбраната относно подпомагане преодоляването на многобройните предизвикателства, пред които са изправени експертите в областта от всички нива – стратегическо, оперативно и тактическо. 

Комитетът на националните териториални командири е неформален форум за обмен на информация, координация и консултации по въпроси от взаимен интерес в областта на поддръжката от страната домакин. Структурата разработва насоки за улесняване на приемането, пребиваването и придвижването на съюзни и партньорски сили. Също така координира достъпа до националните линии за комуникация и предоставянето на отбранителни ресурси при провеждането на учения, кризи и операции. 

Създаден през 1986 г. от пет държави, днес членове на Комитета са старшите логистични офицери на 29 страни членки на НАТО, Европейския съюз и партньори. Като наблюдатели в срещите редовно участват представители на Съюзното командване на Алианса по операциите, Военния комитет на ЕС и училището на НАТО в Оберамергау, Германия. В срещата във Варна участва също командващият на новоизграждащия се елемент от Структурата на силите на Алианса – Съвместното командване за поддръжка и осигуряване.

Република България се присъединява към Комитета през 2002 г. и за втори път бе в ролята на негов председател. В рамките на провеждащата се у нас среща, страната ни предава председателството на Канада и поема функциите на постоянен секретар на организацията за период от една година. Очаква се също Черна гора да бъде единодушно приета и да подпише присъединителните документи като 30-ти член на Комитета на националните териториални командири.

Pin It on Pinterest