Отбелязваме Световния ден на интелектуалната собственост

В Световния ден на интелектуалната собственост отбелязваме ползотворното партньорство на Министерството на културата с институциите, ангажирани в защитата на интелектуалната собственост в България, заедно с които работим по посока развитието на все по-благоприятна среда за успешно функциониране на културата, а оттам – на икономиката и науката.


  Вярваме, че ролята и значението на иновацията и креативността за процъфтяването на научните и артистичните среди, особено в ерата на цифровизацията и дигитализацията, е ключова. Затова и общата работата на институциите и експертите, ангажирани в защитата и утвърждаването на правата на интелектуалната собственост, трябва да продължава. Само така могат да бъдат гарантирани произведенията и защитата на автора и изобретателя, на индустриалния патент, на дизайна и търговската марка – все основни компоненти на общественото развитие не само в икономически, но и в духовен план.
  Защитата на авторското право е не само двигател за създаването на ново съдържание, а и механизъм за опазването на безценното ни културно наследство – движимо, недвижимо, материално и нематериално.  
  Екипът на Министерството на културата поздравява всички с празника на общата ни кауза по защита на творчеството. Кауза за живота ни в един по-добър и модерен свят, свят на свободно, вдъхновено и защитено изкуство и новаторство.
  Честит празник на всички автори на творенията на интелекта!

Pin It on Pinterest