Още месец „топъл обяд“ в община Бяла

Община Бяла изпълнява услугата „Топъл обяд“ по проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Бяла“, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.

Той се реализира на територията на цялата община, а услугата ще се предоставя до 27 април 2021г.

Право на помощта имат граждани, попадащи в някоя от посочените целеви групи: лица без приходи или с ниски доходи под линията на бедност; хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или заради увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под задължителна карантина – без приходи или с ниски доходи и без близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка.

Pin It on Pinterest