България

Още 5 български униветситета се присъединяват към европейски алианси

Още 5 български висши училища се включват в алианси от европейски университети. Към инициативата на Европейската комисия успешно се присъединяват Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, Университетът по архитектура, строителство и геодезия в София и Бургаският свободен университет.

Включването на университетите стана възможно, след като те кандидатстваха за финансиране с проектни предложения по програма „Еразъм+“ в поканата за 2024 г., а одобрените кандидатури бяха оповестени от Европейската комисия. Така от тази година страната ни участва с общо 13 университета – партньори на европейски мрежи. Други три български висши училища са асоциирани партньори.

Присъединяването към консорциумите подобрява качеството на образованието, конкурентоспособността на отделните институции и осигурява възможност на студентите да се обучават в няколко държави. Насърчава се сътрудничеството на младото поколение, което допринася за преодоляване на езиковите бариери и усвояване на съвременни умения, както и на такива, нужни за бъдещето.

За следващите четири години Европейската комисия е предвидила общо 14.4 млн. евро за развитие на алиансите. Министерството на образованието и науката осигурява 20% от финансирането на българските държавни висши училища – партньори в консорциумите. Разработва се и национална програма, която да гарантира за бъдеще тази подкрепа.

Висшите училища се обединяват в мрежи, за да развиват дългосрочно сътрудничество в полза на студенти, преподаватели и общество. Някои от алиансите са всеобхватни – обхващат различни дисциплини, а други са съсредоточени върху конкретни области – здравеопазване, цифровизация, изкуство, инженерство и др.

От месец юни тази година европейските алианси се увеличават с нови 14 мрежи, включващи 130 университета. В консорциумите участват висши училища от 35 държави, включително такива извън Европейския съюз.

Списък на българските висши училища – партньори в европейски алианси:
Аграрен университет – Пловдив – UNIgreen;
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – OpenEU;
Медицински университет, София – INGENIUM;
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”, София – FilmEU+;
Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Across;
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – T4EU;
Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов – KreativEU;
Технически университет, София – EUt+;
Университет за национално и световно стопанство, София – ENGAGE.EU;
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София – BAUHAUS4EU;
Бургаски свободен университет – EUNICoast;
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – INVEST;
Нов български университет – ERUA.

Асоциирани партньори:
Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград;
Икономически университет – Варна;
Медицински университет – Плевен;

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest