България

Още 43 млн. лева за покриване на преходните остатъци на държавните училища

Правителството отпусна 43 249 942 лева допълнително за покриване на преходните остатъци на държавните училища.

От тях 34 632 325 лева са за училищата към Министерството на образованието и науката, 7 455 999 лева са тези към Министерството на културата и 1 161 618 лева за Министерството на младежта и спорта.

Средствата за възстановяване на преходните остатъци са заложени в държавния бюджет. Те включват целеви средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието, капиталови разходи, както и остатъци от средства за издръжка на дейностите за възпитание и обучение на деца и ученици и за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest