Определени са заместник-управителите за Република България в няколко международни финансови организации

Правителството определи подуправителите на Българската народна банка (БНБ) за заместник-управители в няколко международни финансови организации.

Ръководителят на управление „Банков надзор“ на БНБ Радослав Миленков е определен за заместник-управител за страната ни в организациите от Групата на Световната банка – Международната банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите и Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове. Ръководителят на управление „Банково“ на БНБ Нина Стоянова е определена за заместник-управител за България в Европейската банка за възстановяване и развитие.

Това решение е свързано с настъпилите промени в състава на Управителния съвет на БНБ. Така се осигурява представителство на страната ни в изброените международни финансови институции, което да спомогне за разширяване и стабилизиране на международните контакти и защита на интересите на страната.

Pin It on Pinterest