Определени са представителите в групата на независимите учени в Икономическия и социален съвет

Правителството определи Офелия Кънева и Лалко Дулевски за членове на Икономическия и социален съвет (ИСС).

Включването им в консултативния орган е по предложение на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

Офелия Кънева и Лалко Дулевски ще се включат в групата на независимите учени – специалисти в областта на икономическата и социалната политика. Двамата имат необходимото образование, научни степени и звания, както и богат професионален опит в сферата на икономическата и социалната политика.

Участието им в ИСС ще осигури представителност на академичните среди в организацията. Чрез включването на независимите учени ще се повиши експертността на ИСС и ще се постигне научна обоснованост на изразяваните от него становища по ключови теми от дневния ред на обществото.

Pin It on Pinterest