Определени са представителите на България в Съвета на директорите па Международната инвестиционна банка

Със свое решение Министерският съвет определи Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции“ в Министерството на финансите за директор за Република България в Съвета на директорите на МИБ и Дамян Стайков, началник на отдел „Емисии“ в дирекция „Държавен дълг“ в МФ за заместник-директор за Република България в Съвета на директорите на МИБ.

Международната инвестиционна банка е многостранна финансова институция за развитие, в която членуват България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. Дейността й е свързана с финансиране и съфинансиране на икономически обосновани инвестиционни проекти и програми на страните членки, които са с приоритетно значение за развитието и диверсификацията на икономиките им, както и други проекти, които отговарят на целите на банката.

Pin It on Pinterest