Определени са нови представители на МС в Националния съвет за тристранно сътрудничество

Правителството определи нови представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Съгласно Кодекса на труда Националния съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

С приемането на Решение на Народното събрание на Република България от 13 декември 2021 г. за избиране на Министерски съвет на Република България се налага определяне на нови представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

С решение на Министерския съвет за нови представители са определени Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите, и Георги Гьоков – министър на труда и социалната политика.

Pin It on Pinterest