България

Определен е поименният състав на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие

Националният съвет за превенция и защита от домашното насилие е специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие.

Той координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

С цел подчертаване на публичния ангажимент на държавата към проблемите с домашното насилие и за гарантиране на ефективното взаимодействие между компетентните органи, днес с решение на Министерския съвет бе определен поименният състав на Националния съвет, с основни и резерви членове, с което ще започне неговото функциониране.

С РМС № 606 от 2023 г. за председател на Националния съвет е определен вицепремиерът Мария Габриел. С настоящото правителствено решение за заместник-председател е определен министърът на правосъдието Атанас Славов. Членове на Националния съвет са още: министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, министърът на здравеопазването Христо Хинков, министърът на образованието и науката Галин Цоков, министърът на спорта Димитър Илиев, а също така представители на Върховния касационен съд, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България, и представители на неправителствения сектор.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest