ОП „Околна среда“ ще сключва договори с бенефициенти в размер до 20% над бюджета на програмата

Министерският съвет даде съгласие Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 20 на сто над бюджета на програмата.

Допълнителните средства ще се натрупат от реализирани спестявания от обществени поръчки и неверифицирани разходи. Спестеният финансов ресурс от проекти в изпълнение по програмата ще бъде текущо насочван за обезпечаване на процеса на наддоговаряне.

Този подход ще осигури възможност за успешно реализиране на проектите, финансирани по ОПОС и за оптимизиране на финансовия ресурс до края на програмния период.

Pin It on Pinterest