Онлайн лекция на тема: „Ваксини, имунизации: от основните принципи към новите разработки. Ваксини срещу COVID-19“

Ваксините са специфични биопродукти, изготвени от микроорганизми, предизвикващи заразни болести или от техните продукти и обработени по начин, запазващ тяхната имуногенност и недопускащ прояви на патогенност и реактогенност. Видове ваксини: живи; инактивирани, субединични; токсоиди; ДНК; най-нови – mRNA.

Pin It on Pinterest