България

„ОМВ Офшор България“ ГмБХ – Австрия става единствен титуляр на разрешението за проучване на нефт и газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“

„ОМВ Офшор България“ ГмБХ – Австрия става единствен титуляр на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“. Това е възможно, след като Министерският съвет разреши на днешното си заседание „ТоталЕнерджис ЕП България“ Б.В. да прехвърли своя дял от 57.14% от правата и задълженията по разрешението на „ОМВ Офшор България“ ГмБХ – Австрия. След прехвърлянето „ОМВ Офшор България“ ГмБХ – Австрия вече има 100% дял.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С приетото днес решение срокът на разрешението за търсене и проучване се продължава с 23 месеца поради настъпили форсмажорни обстоятелства. Форсмажорът, който обхваща периода 24 февруари 2022 г. – 24 януари 2024 г., е мотивиран с войната в Украйна и оттеглянето на „ТоталЕнерджис ЕП България“ Б.В. от проекта. Тези обстоятелства са документирани със сертификат, издаден от Българската търговско- промишлена палата на 9 февруари 2024 г.

„Блок 1-21 Хан Аспарух“ е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море. Договорът за проучване на тази територия е в сила от месец септември 2012 г.

С днешното си решение Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише необходимите допълнителни споразумения към договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest