Омбудсманът отчита работата на Съвета за наблюдение на хората с увреждания, председателят на КЗД поема ръководството му

Утре, 8 юли 2021 г., от 11.30 часа, омбудсманът Диана Ковачева ще отчете в институцията / ул. „Георг Вашингтон“ № 22, ет. 2 / работата на Съвета за наблюдение на хората с увреждания.

Събитието е отворено за медиите.

Припомняме, че Съветът е мониторингов орган, създаден по силата на Закона за хората с уврежданията /ЗХУ/ със задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.

Доц. Ковачева ще представи първите индикатори за наблюдение за прилагането на чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания /КПХУ/, свързани с достъпната архитектурна среда.

Индикаторите са инструмент за проследяване на напредъка в реализацията на правата и могат да допринесат за идентифициране на пропуски в изпълнението. Тяхната основна цел е да насочва държавите към предприемане на конкретни действия по прилагането на КПХУ, включително да улеснява оценката на този напредък.

В допълнение общественият защитник ще обяви и методиката, по която ще се осъществява това наблюдение.

Омбудсманът ще обобщи и резултатите от отправените препоръки на Съвета, чийтофокус са редица актуални проблеми на хората с увреждания – медицинската експертиза, асистентската подкрепа, финансовите помощи, свидетелствата за управление на МПС-та по време на COVID, достъпа до образование, таксите за социалните услуги и др.

Припомняме, че омбудсманът е първият председател на мониторинговия орган и като такъв бе натоварен с функцията да конституира и организира дейността на Съвета през първите две години от създаването му.

От утре, 8 юли, по силата на закона, председателството се поема от Комисията за защита от дискриминация – доц. д-р Ана Джумалиева.

Мониторинговият орган се състои от  9 членове – по двама представители на омбудсмана и на КЗД, един представител от БАН,както и четирима представители на организациите на хората с увреждания, определени от тях.

Pin It on Pinterest