ОИСР подкрепя реформите в регионалната политика за осъществяване на многостепенно управление и децентрализация в България

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ представи доклад, с който одобрява реформите на страната ни в областта на регионална политика за осъществяване на многостепенно управление и децентрализация.

Документът е изготвен в рамките на съвместен проект, който страната ни изпълнява с организацията от 2018 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която взе участие в онлайн среща по многостепенно управление и публични инвестиции за регионалното икономическо сътрудничество и развитие, организирана от ОИСР.

Зам.-министърът подчерта, че докладът отразява задълбочено ситуацията в България и има голяма добавена стойност за предвидените бъдещи процеси, свързани с регионалното развитие, изпълнението на проекти през новия програмен период 2021-2027 г. и реформите в регионалния сектор.

Изпълнението на новата Програма за развитие на регионите  2021 – 2027 г. ще демонстрира ефективността на реформите и ще проправи пътя за промяна в по-голям мащаб, коментира Николова. Като част от тях страната ни залага изпълнението на интегрирани териториални инвестиции в регионите.

Pin It on Pinterest