Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 15 000 000 лв., по бюджета на МВР за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Pin It on Pinterest