Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 година.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., (Обн. ДВ, бр. 77 от 2021 г.) в сила от 16.09.2021 г., в чл. 1, ал. 5, т. 13 се осигуриха допълнителни разходи за Министерството на културата в размер до 16 700 000 лева за сметка на средствата от резерва по ал.2, раздел II, т.5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., предвидени по централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други.

Допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2021 г. са предвидени по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, Бюджетна програма Национален Фонд „Култура“.

Целта на предложения проект на Постановление е осигуряване на средства за финансова подкрепа на артисти -изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии; на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество; на творчески проекти в областта на визуалните изкуства и други в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка; за компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти.

Pin It on Pinterest