Одобряват се 3 200 000 лв. за неотложни възстановителни работи за корекцията на река Яденица

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 3 200 000 лв., за неотложни възстановителни работи за корекцията на река Яденица, в урбанизираната територия на гр. Белово – IV етап. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Pin It on Pinterest