Одобрено е становището на МС по конституционно дело №14 за 2021 г.

Правителството прие решение, с което одобри  становището на Министерския съвет по конституционно дело №14 за 2021 г.

Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изречение второ в частта „пожизнено“ от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

В становището на Министерския съвет е обоснована тезата, че оспореният текст в чл. 68а, ал. 1, изречение второ от Кодекса за социално осигуряване е в съответствие с конституционните принципи и норми, предвид на което неговото оспорване следва да бъде отхвърлено от Конституционния съд като неоснователно.

Pin It on Pinterest