България

Одобрено е присъединяването на НАП към Форума за данъчна администрация на ОИСР

Със свое решение Министерският съвет одобри присъединяването на Националната агенция за приходите към Форума за данъчна администрация (FTА) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Форумът е създаден през 2002 г. и обединява представители на данъчните администрации на 53 държави. Целта му е да подобри ефективността, ефикасността и устойчивостта на данъчната администрация. Той дава възможност за споделяне на знания, извършване на проучвания и разработване на нови идеи и проекти за подобряване на работата на администрациите от целия свят.

Присъединяването на Националната агенция за приходите към FTА е възможност за споделяне на експертиза, знание и опит от най-добрите данъчни практики в света и е признание за многогодишните усилия на България да бъде надежден партньор в международните мерки срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане. Участието във Форума за данъчна администрация е важно и в контекста на усилията на страната ни за пълноправно членство в ОИСР.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest