Одобрено е правителствено постановление за изменение на нормативни актове на МС

Правителството одобри Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

С Постановлението се осигуряват правилните условия за прилагането на новоприетия Регламент (ЕС) 2019/515 относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка.

Извършват се промени, касаещи координация и обмен на информация на създадените в администрацията звена за контакт, с цел улесняване на комуникацията между националните органи и икономическите оператори. В тази връзка информацията ще бъде предоставяна както при получени запитвания от икономически оператори или органи от други държави, така и онлайн.

Част от промените са свързани с актуализиране в Устройствените правилници на Министерство на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. В тях се запазват създадените вече звена за контакт.

Pin It on Pinterest