България

Одобрено е искане за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Правителството одобри искане за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за предприемане на действия във връзка с наличие на ликвидни проблеми и невъзможност Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) да изпълнява законовите си задължения, прието на 21 март 2024 г.

С решението на Народното събрание на министъра на финансите е възложено да предприеме необходимите действия за покриване на оперативния дефицит от 1 млрд. лв. във Фонда в срок до 31 март 2024 г. Предвидено е Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да използва получените средства за покриване на разходите по чл. 366, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергетиката за ценовия период 1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г., съгласно Решение № Ц-14 от 30 юни 2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Правителството счита, че решението е прието в противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 8, чл. 84, т. 2, чл. 87, ал. 2, чл. 105, ал. 1 и чл. 106 от Конституцията на Република България.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest