Одобрено е искане за удължаване на периода за изпълнение на изискванията за членство на България в MAP с допълнителни 6 месеца

Със свое решение правителството даде съгласие министърът на финансите да отправи искане към Международната асоциация за развитие (MAP) за удължаване на периода за изпълнение на изискванията за членство на страната ни в асоциацията с допълнителни 6 месеца, до 31 декември 2021 г.

Съгласно приетото на 22 май 2020 г. решение на Управителния съвет на MAP, България ще стане член на асоциацията след изпълнение на определени изисквания, периодът за което е до 31 декември 2020 г. или определена от изпълнителните директори по-късна дата. Последното от изискванията е свързано с подписването от българска страна на съхранявания в архивите на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) във Вашингтон, САЩ оригинал на Учредителния договор на MAP. Предвид пандемията от КОВИД-19 изпълнението на това изискване е затруднено, като през декември 2020 г. периодът е удължен с 6 месеца, до 30 юни 2021 г. Към момента, по препоръка на MAP, се налага отправяне на искане към асоциацията за удължаване на определения срок с допълнителни 6 месеца, до 31 декември 2021 г.

MAP е създадена през 1960 г. и е единствената организация от Групата на Световната банка, в която към момента България не членува. Асоциацията допълва дейността на МБВР, като подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Членството в MAP ще даде възможност на страната ни за проява на глобална солидарност и за участие в справянето с едни от най-значимите проблеми в най- бедните страни.

Pin It on Pinterest