Одобрено е искане за удължаване на периода за изпълнение на изискванията за членство на България в MAP с 6 месеца

Със свое решение правителството даде съгласие министърът на финансите да отправи искане към Международната асоциация за развитие (MAP) за удължаване от изпълнителните й директори на периода за изпълнение на изискванията за членство на страната ни в Асоциацията с 6 месеца, до 30 юни 2021 г.

Съгласно приетото на 22 май 2020 г. решение на Управителния съвет на MAP, България ще стане член на Асоциацията след изпълнение на определени изисквания, периодът за което е ограничен до 31 декември 2020 г. или определена от изпълнителните директори по-късна дата. Последното от изискванията е свързано с подписването от българска страна на съхранявания в архивите на Международната банка за възстановяване и развитие във Вашингтон оригинал на Учредителния договор на MAP. Предвид пандемията от ковид-19 към момента изпълнението на това изискване е затруднено и затова се налага отправяне на искане към MAP за удължаване на първоначално определения срок.

Международната асоциация за развитие е организация от Групата на Световната банка, създадена през 1960 г. MAP е единствената от 5-те организации от Групата на Световната банка, в която към момента България не членува. Асоциацията допълва дейността на МБВР, като подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Членството в MAP ще даде възможност на страната ни за проява на глобална солидарност и за участие в справянето с едни от най-значимите проблеми в най- бедните страни.

Pin It on Pinterest