България

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики, бюджетни програми и трансфери по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.

С проекта на постановление се предвижда да бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията. Средствата ще се осигурят за сметка на реализирани икономии в частта на предоставени трансфери към Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ за 2024 г.

Предложеният проект не оказва въздействие върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния формат на бюджет на Министерството на икономиката и индустрията.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest