Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 година

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Увеличават се утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси“, бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“ с 13 500 000 лева, за сметка на намаляване на разходите по други политики на Министерството. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Pin It on Pinterest