България

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 11 март 2024 г.

По време на форума беше постигнатото споразумение между Съвета и Парламента по Директивата за подобряване на условията на труд при работа през платформа.

Проведен бе ориентационен дебат относно Прилагането на Европейския стълб на социалните права в контекста на Европейския семестър 2024 и бъдещата социална програма. Съветът единодушно прие Съвместния доклад за заетостта за 2024 г. и одобри Заключенията относно годишната стратегия за устойчив растеж и съвместния доклад за заетостта за 2024 г., становището на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила относно бъдещи приоритети на политиката на Съюза относно Европейския стълб на социалните права, както и основните послания на Комитета по заетостта във връзка с прилагането на Гаранцията за младежта.

Министрите на ЕС по заетост и социална политика обсъдиха и темата със заплащането на труда и се обединиха около мнението, че е време за сближаване на възнагражденията в Общността и премахване на феномена „работещи бедни“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest