Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на българска делегация в Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя на 14 юни 2021 г. в Люксембург.

По време на заседанието страните членки единодушно приеха Препоръката за създаване на Европейска гаранция за детето. България подкрепи трите заключения на Съвета относно работата от разстояние, социално-икономическото въздействие на COVID-19 върху равенството между половете и стратегията за правата на хората с увреждания.

Министрите на държавите-членки на ЕС обсъдиха още предложенията за Директива за адекватните минимални работни заплати, Директива за предприемане на задължителни мерки за прозрачност на заплащането и Директива за равното третиране.

В рамките на днешното правителствено заседание бяха одобрени и резултатите от българското участие в 109-та сесия на Международната конференция на труда на МОТ (3-19 юни), Женева. От българска страна беше направено видеообръщение във връзка с доклада на генералния директор на МОТ – „Работа по време на COVID-19” и предизвикателствата, които пандемията постави в глобален план пред здравната, икономическата, социалната и хуманитарна област и изпълнението на Дневен ред 2030.

Pin It on Pinterest