България

Одобрени са резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“, част ,,Правосъдие“

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което се проведе на 26 януари 2024 г. в Брюксел.

По време на заседанието министър Атанас Славов изрази пълна подкрепа за създаването на мрежа от магистрати с практически опит в противодействието на организираната престъпност и наркотрафика.

„За нас създаването на такава мрежа би имало добавена стойност и изразяваме подкрепата си за инициативата. Смятаме, че тя трябва да се формира от прокурори, които имат достатъчен опит и професионална квалификация в разследването на тежки престъпления, както и от съдиите, изпълняващи функциите на звена за контакт с Европейската съдебна мрежа“, заяви доц. д-р Славов.

Българският министър на правосъдието предложи също да бъде проучена възможността мрежата да се обособи като отделен информационен и логистичен център, който да позволи не само взаимодействие и обмен на данни на национално равнище, но и ефективна трансгранична комуникация между компетентните съдебни органи на членки.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest