Одобрени са резултатите от участието на България в Неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика, което се състоя на 8 и 9 юли 2021 г. в Словения.

В рамките на проведените дискусии бяха очертани редица важни елементи на политиките за постигане на по-устойчиви пазари на труда в контекста на изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права и ангажиментите, поети на Социалната среща на върха в Порто.

По време на заседанието министрите одобриха Декларация за осигуряване на устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора.

Pin It on Pinterest