Одобрени са резултатите от неформалния видеоконферентен разговор между министрите на икономиката и на финансите на държавите – членки на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в неформалния видеоконферентен разговор между министрите на икономиката и на финансите на държавите – членки на Европейския съюз (ЕС), проведен на 16 април 2021 г.

В рамките на срещата министрите бяха информирани за последното развитие на икономическата ситуация и перспективите пред нея и обмениха мнения относно конкретни начини за подобряване на Европейската финансова архитектура за развитие.

Европейската комисия представи актуалното състояние на изграждането на Съюза на капиталовите пазари с акцент върху Единната точка за достъп и съобщението относно финансирането на пакета „Следващо поколение ЕС“ и свързаните с него решения относно системите за управление и контрол и мрежата на първичните дилъри. В контекста на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост ЕК представи актуалното състояние на подготовката на националните планове за възстановяване и устойчивост и свързаните с тях предизвикателства.

Pin It on Pinterest