Одобрени са резултатите от неформалната видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в неформалната видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи, проведена от Германското председателство на Съвета на ЕС на 7 юли 2020 г.

Проведени бяха дискусии относно Европейското полицейско партньорство с акцент върху ролята на Европол в стандартизацията на информационния обмен и необходимостта от подсилване на капацитета на европейските агенции, имащи отношение към противодействие на престъпността, както и операциите по търсене и спасяване в море, свързани с очаквано увеличаване на миграционния натиск в Средиземноморието, изискващо осигуряване на нужната подкрепа на държавите членки на предна линия.

Pin It on Pinterest