Одобрени са резултатите от неформалната среща на министрите по околна среда на ЕС

Правителството одобри доклада с резултатите от Неформалната среща на министрите по околна среда на ЕС, проведена на 11 и 12 юли в Хелзинки, Финландия.

В рамките на срещата министрите представиха своите виждания за това какъв следва да бъде приноса на Европейския съюз за предстоящата през септември т.г. Среща на върха на ООН за действия по климата. Обсъдени бяха и действията, които следва да се предприемат на европейско ниво в резултат на получените насоки от Европейския съвет през юни т.г.

Тама на дискусиите беше също кръговата икономика и постигането на кръгово общество. Акцент беше поставен върху потенциала, които имат решенията в кръговата икономика за справяне с два сериозни проблема – климатичните промени и загубата на биоразнообразие.

Pin It on Pinterest